APEL W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła się z apelem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnego podjęcia zmian legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej. Apel ten podyktowany jest wciąż powtarzającymi się zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu pracowników socjalnych. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych ataków na pracowników pomocy społecznej. Do aktów przemocy doszło m.in. w Radomsku, Złotoryi, Zabrzu, Lublinie i Kaliszu.

Strona społeczna już co najmniej od 2018 r. postuluje wprowadzenie ustawowej powinności zagwarantowania przez pracodawców, organy władzy i administracji rządowej oraz samorządowej odpowiednich warunków dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym, co powinno się odbywać w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Federacja domaga się również ustawowych gwarancji dotyczących przeprowadzania systematycznych szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa i stanowiących naturalny element zapobiegania, który może pomóc uratować życie lub zdrowie pracowników w sytuacji kryzysowej.

Zmiany na gruncie wskazanej materii są zmianami długo oczekiwanymi przez środowisko. Apel jest swoistym wezwaniem do dialogu, mającym na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań chroniących wskazaną grupę zawodową. Zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu pracowników socjalnych, pomimo incydentalnego charakteru, są brzemienne – skutki odczuwa nie tylko pracodawca, ale przede wszystkim ich rodziny.

Źródło:

http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/przywitanuie_malg.pdf