UODO ostrzega przed publikowaniem zdjęć dzieci w internecie.

Przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku dzieci zawsze warto pomyśleć o obecnych i przyszłych konsekwencjach takiego działania – przypomniał Urząd Ochrony Danych Osobowych.

„Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednakże nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych” – podkreśla UODO. „Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga także zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia” – dodano w komunikacie.

UODO zaznaczyło, że na gruncie ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku najczęściej jest zgoda, która musi precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku. Osoba wyrażająca zgodę musi zrobić to wprost oraz ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać.

Z kolei administrator tych danych ma obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, komu udziela tej zgody oraz jaki jest zakres przetwarzania danych. „Należy też pamiętać, że wycofanie takiej zgody musi być zaś równie łatwe, jak jej wyrażenie” – czytamy.

W komunikacie wskazano również, że przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 16 wymaga wyrażenia zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską. UODO podkreśliło, że nikt nie ma prawa wymuszać na rodzicach takiej zgody, a decyzja ta musi zostać podjęta przez nich swobodnie.

„Jeśli taka zgoda stanowi, np. wynika z postanowień umowy, to jest klauzulą niedozwoloną i nie jest ona wiążąca dla osoby, która ją wyraziła. Oznacza to, że zgody po prostu nie ma, a rozpowszechnianie wizerunku dziecka odbywa się bezprawnie i przysługują roszczenia ochronne” – zaznaczono.

„Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, w sytuacji gdy chodzi o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zgoda jednego z rodziców nie jest wystarczająca. Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu i czasie należy do istotnych praw dziecka, dlatego w przypadku sporu pomiędzy rodzicami, zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o., o sprawach istotnych dla dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy” – przekonuje UODO. (PAP)