Stypendia szkolne

GOPS w Borkach informuje,  że STYPENDIA SZKOLNE  wypłacane będą 12-13 grudnia 2019r.