Wypłata świadczeń.

Informujemy, że wypłata  świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych zasiłków z pomocy społecznej  odbędzie się w dniu 18 grudnia w kasie UG Borki lub na konto bankowe.

Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez GOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż GOPS.