APEL Kierownika GOPS w Borkach

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o kolejnych przypadkach śmierci w wyniku wychłodzenia. Alarmujące statystyki sięgające 13 ofiar skłaniają do refleksji nad rolą pomocy sąsiedzkiej i gotowości do niesienia wsparcia pośród członków społeczności lokalnej. Mając na uwadze trwający okres zimowy, związany ze spadkiem temperatur, co niesie ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia kierownik wraz z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z prośbą o uważność na potrzeby innych mieszkańców gminy, aktywną postawę i niezwłoczne zawiadamianie odpowiednich służb w każdym przypadku podejrzenia, że osoba potrzebuje pomocy. Na wychłodzenie najbardziej narażone są osoby starsze, z niepełnosprawnością, żyjące samotnie oraz bezdomni.

Zwracamy się z apelem o niezwłoczne informowanie odpowiednich służb tj. policja lub pogotowie ratunkowe w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia innej osoby. O wskazanym fakcie można również powiadomić pracowników socjalnych GOPS. Przypominamy o funkcjonowaniu telefonu alarmowego GOPS:    511 55 28 90

Aktywna i solidarna postawa mieszkańców gminy wobec osób potrzebujących, w tym samotnych, a przede wszystkim bezdomnych pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Pamiętajmy, że wskazane aktywne działania mogą uratować życie osobie, której grozi wychłodzenie. To Państwa wrażliwość na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pozwoli uniknąć tragicznych w skutkach następstw, związanych z trwającym okresem zimowym.

Ważne telefony:

Dzielnicowy Gminy Borki:  ASP. SZT. PIOTR PURGAŁ TEL. 83 351 22 54,  798 003 595

GOPS w Borkach: 81 857 42 77, telefon alarmowy GOPS: 511 55 28 90

Telefon interwencyjny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: 987