BEZPŁATNE OKULARY dla dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach przystąpił do programu grupy Essilor Polska, fundacji Vision for Life oraz fundacji Polki Mogą  „Zobacz Lepszą Przyszłość 2020”. 

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 podopiecznych i młodzieży, a 2 500 z nich Grupa Essilor przekazała bezpłatne okulary.

Aby uzyskać bezpłatne okulary prosimy o zgłaszanie się do GOPS do dnia  12 lutego 2020r.