Informacja.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw  w formie elektronicznej  gops@gminaborki.pl  bądź telefonicznie (81) 8574277, a także o ograniczenie osobistych wizyt w GOPS  Borki. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin znajdziecie Państwo w linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Z troski o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy oraz pracowników  GOPS Borki, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

– Często myj ręce.

– Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

– Unikaj podawania ręki innej osobie.

– Zachowaj bezpieczną odległość 1- 1,5 m od drugiej osoby, szczególnie z tą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

– Unikaj dużych skupisk ludzi.

– Zadbaj o osoby starsze oraz inne osoby o obniżonej odporności, np. zrób zakupy.

– Prosimy załatwiać w Urzędzie Gminy, GOPS Borki oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej osobiście wyłącznie sprawy pilne, których nie można załatwić telefonicznie.

Wiele spraw urzędowych można załatwić przez platformę ePUAP pod adresem epuap.gov.pl.

– Wpłaty za usługi wodociągowe, kanalizacyjne oraz związane z odpadami komunalnymi proszę dokonywać przelewem.

Jeżeli masz podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, bądź odpowiedzialny
i pozostań w domu oraz obserwuj swój organizm, unikaj kontaktu z innymi osobami.

W przypadku wystąpienia kaszlu, duszności, problemów z oddychaniem, gorączki NIE ZGŁASZAJ SIĘ sam do przychodni ani szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia.

Kontaktuj się z TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno- epidemiologiczną tel. 83 352 74 16.

LUB

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego w Łukowie tel. 25 798 20 00.