Zmiana sposobu wypłaty świadczeń.

Ze względu na epidemię zaleca się zmianę sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe. Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie go do GOPS Borki. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny z biurem GOPS Borki (81) 8574277.
Wzór oświadczenia:

Od 15 marca po powrocie do Polski dla każdego obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.

 

GOPS w Borkach informuje, iż według najnowszych zaleceń każda osoba wracająca od dzisiaj do Polski będzie zobowiązana do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Kara za nieprzestrzeganie tego obowiązku wynosi 5000 zł.

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń:

• Nie opuszczaj domu.
• Nie wychodź do sklepu.
• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
• Zachowaj zasady higieny.
• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
• W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie.

Apel kierownika GOPS.

APEL

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

w związku z wystąpieniem koronawirusa w województwie lubelskim

 

W związku z sytuacją potwierdzonego w dniu 10 marca 2020 r. występienia koronawirusa w województwie lubelskim, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Kierownik GOPS w Borkach apeluje o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomenduje się unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem, a wszystkich mieszkańców, którzy wrócili z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, zgodnie z zaleceniem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki obliguje się do telefonicznego zgłaszania się do służb sanitarnych.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęca się do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Przypomina się, iż koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apeluje się również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ.

Kierownik GOPS wraz z pracownikami zwraca się z prośbą o wrażliwość na potrzeby i sytuacje mogące mieć związek z występowaniem koronawirusa oraz o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności oraz zgłaszanie nietypowych sytuacji droga telefoniczną do służb sanitarnych.

W sytuacji konieczności uzyskania informacji, porady zachęcamy do telefonicznego kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS.

WAŻNE!

GOPS Borki: 81 857 42 77

Tel. alarmowy GOPS: 511 55 28 90

Całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie: 693 397 185.

Numer całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.