Apel kierownika GOPS.

APEL

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

w związku z wystąpieniem koronawirusa w województwie lubelskim

 

W związku z sytuacją potwierdzonego w dniu 10 marca 2020 r. występienia koronawirusa w województwie lubelskim, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Kierownik GOPS w Borkach apeluje o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomenduje się unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem, a wszystkich mieszkańców, którzy wrócili z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, zgodnie z zaleceniem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki obliguje się do telefonicznego zgłaszania się do służb sanitarnych.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęca się do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Przypomina się, iż koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apeluje się również o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ.

Kierownik GOPS wraz z pracownikami zwraca się z prośbą o wrażliwość na potrzeby i sytuacje mogące mieć związek z występowaniem koronawirusa oraz o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności oraz zgłaszanie nietypowych sytuacji droga telefoniczną do służb sanitarnych.

W sytuacji konieczności uzyskania informacji, porady zachęcamy do telefonicznego kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS.

WAŻNE!

GOPS Borki: 81 857 42 77

Tel. alarmowy GOPS: 511 55 28 90

Całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie: 693 397 185.

Numer całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.