Zmiana sposobu wypłaty świadczeń.

Ze względu na epidemię zaleca się zmianę sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe. Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie go do GOPS Borki. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny z biurem GOPS Borki (81) 8574277.
Wzór oświadczenia: