Podziękowania dla mieszkańców gminy Borki.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Borki dziękują mieszkańcom gminy za respektowanie zasad oraz stosowanie się do zalecanych środków ostrożności przy odbieraniu wypłat świadczeń w miesiącu marcu z kasy Urzędu Gminy.
Jednocześnie przypominamy o możliwości zmiany formy pobierania świadczenia (na konto bankowe), co wymaga wypełnienia i dostarczenia do GOPS oświadczenia:

20200316134924610 (1)