Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela wsparcia telefonicznie.

Informujemy, iż od dn. 26.03.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 83 352 03 09 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim pełnią dyżury udzielając porad, wskazówek i wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom.