CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW.

GOPS w Borkach informuje, iż Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej utworzył → portal ABC Senior.com, na którym znajdziecie Państwo informacje potrzebne Seniorom w czasie trwania epidemii coronawirusa. Portal dedykowany jest nie tylko seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Na platformie ABCsenior.com powstała m.in. → wyszukiwarka nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów. Są tam również informacje o → bieżącej sytuacji w kraju, → wykaz najważniejszych telefonów  oraz → mapa szpitali zakaźnych.

Autorzy ABCsenior.com wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo osób starszych, zatem w widocznym miejscu na portalu umieszczono alert pt.    →  „Zgłoś próbę oszustwa”, gdzie można w łatwy sposób poinformować o nieuczciwych praktykach. Na portalu oferowana jest nieodpłatna pomoc prawna konsumencka. Wystarczy napisać lub zadzwonić do prawników ze swoją sprawą.

Bardzo ważnym elementem ABCsenior.com jest rozwiązanie problemu z dotarciem do osób, które nie mają Internetu. Najważniejsze elementy z portalu zostały opracowane w skróconych, jednostronicowych wersjach, aby można je było drukować i przekazywać dalej. Taki mechanizm samopomocy lokalnej → „wydrukuj materiały – przekaż dalej – nie każdy ma Internet” pozwoli na dotarcie do tych, którzy potrzebują wsparcia. Oni też maja prawo dostępu do wiedzy o pomocy dla nich.

Równolegle z portalem rusza w mediach społecznościowych akcja kierowana do młodych #seniorsamwdomu, nawołująca do troski o seniorów oraz zachęcająca do informowania ich o sieci pomocy oraz włączająca młodych do pomocy bezpośredniej. Na ABCsenior.com umieszczono porady i apele do wolontariuszy, aby pomagać mądrze, czyli jak zminimalizować ryzyko zarażenia starszej osoby, np. kiedy przynosimy jej zakupy do domu.

Ważnym elementem portalu jest → forum „porozmawiaj ze mną” oraz  → porady psychologów, a także możliwość rozmów z psychologiem online lub przez telefon. Znajdziemy tam także → zbiór wirtualnych wycieczek po muzeach, parkach oraz spektakle teatralne i multimedialne zajęcia.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zachęca podmioty udzielające pomocy osobom starszym do zgłaszania się przez formularze na portalu ABCsenior.com, aby włączyć je systemu pomocy, jak również do korzystania z zasobów portalu i przekazywania informacji seniorom.