Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, iż z uwagi na sytuację wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19  od dnia 14 kwietnia (wtorek) do dnia 17 kwietnia (piątek) zadania statutowe będą realizowane wyłącznie w systemie niestacjonarnym.

Uprasza się o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej (gops@gminaborki.pl), skrzynki e-puap oraz w sprawach pilnych telefonicznie (kierownik GOPS: 695 446 473, telefon alarmowy: 511 552 890).

Prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie zaleceń obowiązujących na terenie kraju rekomendujących stosowanie wzmożonych środków ostrożności z wykorzystaniem masek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz ograniczających aktywność społeczną  do niezbędnego minimum.

CHROŃ ŻYCIE – ZOSTAŃ W DOMU!