Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

GOPS w Borkach informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj.  16 kwietnia w całej Polsce został wprowadzony obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Możemy w tym celu użyć maseczki, którą można kupić albo zrobić samodzielnie,  zakrywać usta i nos za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Więcej informacji w rozporządzeniu: