5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosparwnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

Jest to szczególna okazja, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym.

Pamiętajmy – nikt nie jest doskonały. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Młodzi ludzie, którzy uczą się poszanowania drugiego człowieka, wzrastają w atmosferze tolerancji i zrozumienia dla inności, nigdy nie zakpią z niepełnosprawnych.