Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnospawnościami.

 

W celu złagodzenia skutków ostatnich nawałnic, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotowuje program wsparcia dla osób poszkodowanych w ich wyniku.

Pomoc PFRON trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

PFRON na bieżąco monitoruje sytuację i kontaktuje się z samorządami , bo to one będą realizatorem programu mającego pomóc osobom niepełnosprawnym, które ucierpiały wskutek żywiołu.

Wsparcie realizowane będzie w ramach Modułów I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program zakłada wypłatę świadczeń na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000 zł oraz jednorazowych świadczeń stanowiących rekompensatę poniesionych strat czy pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy sprzętu (urządzenia, środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego), którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON – w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków Funduszu). W ramach tego programu (Moduły III i IV) realizowane jest obecnie także wsparcie dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku żywiołu, będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu w sytuacji kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. Wówczas samorząd wyznaczy jednostkę organizacyjną do realizacji programu – na ogół jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta będzie dysponować formularzami wniosków, rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) Z KASY W DNIU 25.06.2020 R.

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ GODZINA
1 BORKI 9:00-9:30
2 KRASEW 9:30-10:00
3 MARUSZEWIEC NOWY, MARUSZEWIEC STARY 10:00-10:30
4 NOWINY 10:30-11:00
5 OLSZEWNICA 11:00-11:30
6 OSOWNO 11:30-12:00
7 SITNO 12:00-12:30
8 STARA WIEŚ 12:30-13:00
9 TCHÓRZEW 13:00-13:30
10 TCHÓRZEW KOLONIA 13:30-14:00
11 WOLA CHOMEJOWA 14:00-14:30
12 WOLA OSOWIŃSKA 14:30-15:00
13 WRZOSÓW 15:00-15:30

Przypominamy również o zachowaniu środków ostrożności
(co najmniej 2 m odstępu miedzy osobami).

Nie stygmatyzuj chorych na koronawirusa – to może dotknąć także Ciebie i Twoich bliskich

 

NFZ podkreśla, że wielu z nas boi się osób zarażonych lub przebywających na kwarantannie, a strach i lęk są naturalne, jednak my mamy wpływ na nasze reakcje i decyzje. Niestety zdarzają się przypadki hejtowania, wytykania palcami czy publicznego stygmatyzowania – tak pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów, choćby z podejrzeniem zarażenia.

“Pamiętajmy, że strach przed koronawirusem nie zwalnia nas od bycia człowiekiem. W czasie kwarantanny narodowej walczymy ze śmiercionośnym wirusem, ale nigdy nie przeciw człowiekowi. Bądźmy solidarni. Nie stygmatyzujmy! Pomagajmy! Jutro pacjentem może być każdy z nas” – apeluje NFZ.

Fundusz przygotował spot propagujący solidarność zamiast stygmatyzacji pacjentów chorych na COVID-19 oraz osób na kwarantannie → https://youtu.be/LWMlvEh8ALY

O to, by nie wykluczać tych osób poza nawias społeczeństwa lecz otoczyć opieką, NFZ zwracał już szczególną uwagę w ramach cyklu  filmów pod wspólnym tytułem „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii” →  https://youtu.be/PlQhsLLUmRE

 

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na konto bankowe

Szanowni Mieszkańcy!

GOPS w Borkach ponownie informuje, iż ze względu na epidemię zalecana jest zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe.

Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie osobiście lub drogą e-mailową  na adres: gops@gminaborki.pl

Wzór oświadczenia → 20200316134924610-1

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

“Małe rączki potrafią
ulepić kwiatek z plasteliny
Narysują słońce roześmiane
Zbudują domek z klocków
Małe rączki potrafią napisać mama,
i przynoszą mi jabłko czerwone
ocierają łzy i splatają się tuż nad szyją.
W małych rączkach mieści się cała miłość…”

 

          Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom małym i dużym życzymy wielu spełnionych marzeń, długiego i pięknego dzieciństwa, uśmiechu od ucha do ucha oraz wielu wspaniałych przygód!

Kierownik i pracownicy GOPS Borki.