Zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na konto bankowe

Szanowni Mieszkańcy!

GOPS w Borkach ponownie informuje, iż ze względu na epidemię zalecana jest zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe.

Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie osobiście lub drogą e-mailową  na adres: gops@gminaborki.pl

Wzór oświadczenia → 20200316134924610-1