📢📢📢GOPS w Borkach informuje, że od dnia 03.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski na:
➡️ świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

➡️świadczenie DOBRY START → 300+

📢Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 🕗:
8:00 – 11:00 oraz 11:30 – 13:00

🙏Uprasza się o dostarczenie kompletnych wniosków wraz z załącznikami

📢GOPS w Borkach przypomina, iż w trakcie odbioru świadczeń konieczne jest zastosowanie zasad podwyższonego reżimu sanitarnego tj.:
– obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych 🙌😷,
– dezynfekcji rąk 💦🙌,
– utrzymania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego 👩‍🦱 ➡️👨‍🦱

Osoba bez maseczki 😷 nie zostanie obsłużona!

📢Przypominamy również, że nie ma potrzeby składania wniosku na świadczenie wychowawcze (500+) → gdyż okres świadczeniowy rozpoczyna się dopiero w 🗓 lutym 2021 r. (wersja elektroniczna) oraz w marcu 2021 r. (wersja papierowa).

Wzory druków 📇 wniosków zostaną umieszczone na biurku przy wejściu.

Ze względu na pandemię 😷 covid – 19 zachęcamy do składania wniosku drogą elektroniczną. 👨‍💻👩‍💻

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ☎️ (81 8574277) lub e-mailowy 💻 (gops@gminaborki.pl)

Apel na sierpień – miesiąc abstynencji

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego, przygotował Apel na sierpień – miesiąc abstynencji.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła tymczasem problemy alkoholowe dotykają większość Polaków. Problem nietrzeźwości jest często lekceważony, a Polskiej tradycji świętowania narodowego czy też rodzinnego towarzyszy spożywanie alkoholu. Spożywanie alkoholu osłabia kondycje społeczeństwa i związane jest z ponad   dwustu chorobami, w tym także nowotworowymi. Nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16-20 lat. Warto zaznaczyć, iż w ciągu roku, przez legalnie sprzedawany alkohol, umiera kilkanaście tysięcy Polaków.

Niezwykle istotne jest też, całkowite powstrzymanie się od spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Picie alkoholu w okresie oczekiwania na narodziny dziecka prowadzi do wielu nieodwracalnych schorzeń u dziecka. (FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Niosąca poważne konsekwencje dla rozwoju człowieka choroba jest w stu procentach możliwą do uniknięcia. Wystarczy powstrzymać się od spożywania alkoholu w ciąży. Jednakże niepokojące badania dowodzą, że jedna trzecia ciężarnych kobiet sięga po alkohol, a każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla nienarodzonego dziecka.

Ważnym czynnikiem troski o trzeźwość jest  rodzina. Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być zdolnym do tego, by z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający się rodzic niszczy poczucie bezpieczeństwa oraz blokuje rozwój duchowy, moralny i społeczny. Wiele dzieci szuka pomocy w uzależniających substancjach, bo nie otrzymują wsparcia u bliskich, powielając schematy funkcjonowania społecznego gębko zakorzenione w środowisku rodzinnym.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych kończy zachęta do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu, która „jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i opanowanych chorobą alkoholową wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty”.

Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

ℹ ♿Parlament Europejski 🇪🇺 w dniu 8 lipca 🗓 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią
COVID-19.
Kryzys związany z pandemią COVID-19 i konieczność stosowania zasad podwyższonego reżimu sanitarnego, którego ważnym elementem jest utrzymywanie dystansu międzyosobowego, izolacja i wyraźne ograniczenie kontaktów społecznych może wpłynąć na potęgowanie negatywnych skutków segregacji społecznej oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyartykułowany problem przejawia się m.in. w odmowie prawa do leczenia lub umieszczaniu w zakładach izolacji bez możliwości odwiedzin bliskich czy powrotu do krewnych. Do obniżenia się jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną przyczynia się również narastający brak dostępu do placówek wspierających takie jak ośrodki opieki dziennej lub szkoły. W efekcie ich tymczasowego zamknięcia, ciężar opieki i działań o charakterze wspierająco-aktywizującym został przeniesiony na członków najbliższej rodziny osób z niepełnosprawnością, które zmagając się z bezpośrednimi skutkami sytuacji epidemicznej są równocześnie zmuszone do pokonywania licznych, towarzyszących barier wynikających z niedostosowania środowiska społecznego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.
Przyjęta rezolucja wzywa Komisję Europejską do monitorowania jakości usług zdrowotnych i w obrębie pomocy społecznej pod kątem dostępności i zapobiegania wykluczeniu społecznego, sygnalizując jednocześnie szerokiemu gremium konieczność pochylenia się nad sytuacją grup osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podziękowania dla KULCZYK Foundation.

🧚‍♀️ „Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”🧚‍♀️

Janusz Korczak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach składa serdeczne podziękowania 🙏 Fundacji ➡️ KULCZYK Foundation za wsparcie rzeczowe i merytoryczne w działaniach na rzecz rodziny 👨‍👩‍👧‍👦 zainicjowanych w roku ubiegłym w ramach I edycji Akademii Dobrego Rodzica i planowanych do kontynuacji w najbliższym czasie.
KULCZYK Foundation przekazała Ośrodkowi materiały do organizacji i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem bajoterapii i edukacji prozdrowotnej, proekologicznej opartej na uniwersalnych wartościach. Otrzymane materiały zostaną wykorzystanie w bezpośredniej pracy z rodzinami i wesprą także warsztat pracy asystenta rodziny.

Bon 500 plus na wakacje uchwalony.

ℹ ℹℹ17.07.2020 r. Sejm ostatecznie uchwalił bon 500 plus na wakacje 🌴🌵🚣‍♂️🚵‍♀️🏜🏖– Dostanie każde dziecko. Świadczenie będzie tylko jednorazowe.
ℹJak składamy wniosek?
Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ➡️ ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Karta Dużej Rodziny – w GOPS Borki.

Karta Dużej Rodziny w pytaniach i odpowiedziach:
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub drogą tradycyjną.
Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię:
 • Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii — portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online
 • Wypełnij wniosek — przejrzysty kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione
 • Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je w wiadomości sms
Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:
 • numery Kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR
 • linki do sklepów Google Play i App Store, by pobrać aplikację
 • Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają w wiadomościach sms na podane we wniosku numery telefonów
Składasz wniosek w urzędzie?
 • Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny ( → u nas zajmuje się tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach )
 • Wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty
 • Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji
 • Odbierz Kartę Dużej Rodziny
Komu przysługuje KDR?
Każdemu członkowi rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojcu i matce, macosze lub ojczymowi (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieciom. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymywać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są dzisiaj.
Ile to kosztuje?
Usługa jest bezpłatna, jeśli wnioskujesz o Kartę po raz pierwszy. Duplikat Karty kosztuje 9,56 zł. Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową lub odwrotnie): zapłacisz 9,21 zł
Na jak długo przyznawana jest Karta?
 • rodzice — na całe życie
 • dzieci — do ukończenia 18 lat
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat
 • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

Działamy 😉 💪💙♿

W dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji ASDreamer w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące nawiązanej współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach ze wspomnianą Fundacją. Naszym wspólnym pragnieniem jest zrealizowanie dostępności komunikacyjnej w pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością, w  tym w szczególności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Inicjatorem i koordynatorem rozpoczętych działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z partnerem i opiekunem naukowym Fundacją ASDreamer kierowaną przez Panią Prezes dr n. hum Katarzynę Wieczorek (Patyk) rozpoczyna pracę nad wdrożeniem nowatorskich rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, którzy jako odbiorcy pomocy społecznej zasługują na równe prawa we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Podpisana pomiędzy partnerami umowa o współpracy jest jednym z  elementów realizacji idei niedawnego przystąpienia GOPS do Porozumienia na rzecz dostępności, którego sygnatariuszem Ośrodek stał się w dniu 29 czerwca bieżącego roku w obecności Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

 

☎️ Przypominamy o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, który czynny jest całą dobę: 📞 tel. 1️⃣1️⃣6️⃣ 1️⃣1️⃣1️⃣