Program Dostępność plus w gminie Borki.

Dnia 29 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach, jako pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce ośrodek pomocy społecznej, znalazł się w zaszczytnym gronie sygnatariuszy porozumienia na rzecz dostępności, podpisanego w obecności Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

Partnerstwo na rzecz dostępności jest zobowiązaniem współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Deklaracja zakłada nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w celu efektywnej realizacji programu i szerszych celów realizowanych na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, do których należą min. osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, kobiety w ciąży. Szeroko rozumiana przestrzeń publiczna począwszy od struktury urbanistycznej, poprzez standardy obsługi klienta  w urzędach i innych instytucjach użyteczności publicznej po działania edukacyjno-informacyjne, wymaga nieustających starań w kierunku modernizacji, której przyświeca idea kompleksowej dostępności wyrażona stwierdzeniem, iż jesteśmy różni, ale mamy równe prawa.

 

Anna Szalast Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

Więcej o dostępności plus →  https://www.youtube.com/watch?v=lJMhtkN7O2A