INFORMACJA GOPS dotycząca nowego okresu świadczeniowego:

📢📢📢 INFORMACJA GOPS dotycząca nowego okresu świadczeniowego:
📌Nowe wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenie „Dobry Start” przyjmowane będą:
🗓💻 Od 1 lipca 2020 r. on-line (w przypadku świadczeń rodzinnych dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego)
🗓📝Od 1 sierpnia 2020 r. osobiście w formie papierowej
Osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego mogą składać wnioski
o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 🗓📝po 25 września 2020 r.
(w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w gospodarstwach rolnych)
📌Wnioski o pomoc materialną dla uczniów (stypendium szkolne) będą przyjmowane 🗓📝od 1 do 15 września 2020 r.
📌Wnioski o dożywianie dzieci w szkole 🥪🥙🍔 przyjmowane będą od 🗓📝1 do 14 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie – posiłki przyznane będą od października.
Zachęcamy do składania wniosków on-line poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, które można złożyć bez wychodzenia
z domu.
📌Przypominamy, że wnioski na świadczenie wychowawcze(500+) będzie można składać dopiero 🗓📝od lutego 2021 r., ponieważ świadczenie jest obecnie przyznane do 31 maja 2021 r.
Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2020/2021 jest rok bazowy 2019 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu następujące po tym roku (utrata bądź podjęcie zatrudnienia).
📢Przypominamy również o konieczności dostarczania zaświadczeń ze szkół ponadpodstawowych dla uczniów 👨‍🎓👩‍🎓 pobierających zasiłek rodzinny w nieprzekraczalnym terminie 🗓 do 10 września 2020 r.
📢Prosimy również o wypełnianie wniosków o podstawowe dane, tj. dane wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane dzieci, o które jest wnioskowana pomoc, dane miejsca zamieszkania, numer konta bankowego, dane szkoły, do której uczęszcza dziecko.
➡️Wymienione dane przyspieszą oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod względem formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce. Zwracamy również uwagę na to, że interesanci będą przyjmowani pojedynczo.
Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą ⏱ od godziny 8:00 do godziny 13:00.
📢Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego.
2. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2019 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych oraz zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne).
3. Wyrok zasądzający alimenty.
4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu w 2019 r. oraz stawce podatkowej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku.
W przypadku zmiany sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
– utrata dochodu:
świadectwo pracy
pit-11
– uzyskanie dochodu:
umowa o pracę
zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto z drugiego miesiąca pracy
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku chorobowym za rok 2019 wszystkich osób ubezpieczonych w KRUS.
W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju podczas wypełniania wniosku należy podać:
– adres zamieszkania i zatrudnienia poza granicami RP
– określenie charakteru wyjazdu (praca zarobkowa)
– wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.
📢Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dożywianie dzieci w szkole i stypendium szkolne:
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego.