HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) Z KASY W DNIU 27.07.2020 r.

GOPS w Borkach przypomina, iż w trakcie odbioru świadczeń konieczne jest zastosowanie zasad podwyższonego reżimu sanitarnego tj.:

– obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych,
– dezynfekcji rąk,
– utrzymania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego