Wniosek o dożywianie dzieci w szkole.

GOPS w Borkach informuje, że od 01.08.2020 r. do 14.08.2020 r.  będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.