Prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borki 2021/2025 r.📃 i przesłanie na adres e-mailowy: gops@gminaborki.pl
ℹ️ℹ️ℹ️https://www.gminaborki.pl/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych/
➡️➡️➡️ prosimy również o zapoznanie się z treścią strategii z okresu 2016/2020 r.-ewentualne zmiany, sugestie.