Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych 👂
🗓 Święto zostało ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niesłyszących – ich prawa, osiągnięcia oraz trudności w życiu codziennym, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Informacja.

 

GOPS w Borkach informuje o podpisaniu umowy z NZOZ Europejskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z.o.o. w Białej Podlaskiej na → udzielanie świadczeń psychologicznych oraz psychoterapeutycznych środowiskowych w ramach I poziomu referencyjnego na rzecz dzieci poniżej 7 r. ż. dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.

Do korzystania z pomocy przez osoby w wieku poniżej 18 r. ż. konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego/rodzica.

W sytuacji potrzeb objęcia pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną prosimy o kontakt z właściwym terenowo pracownikiem socjalnym.

Partner:

http://www.ecr-rehabilitacja.com.pl/new/

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

📢📢📢 Co roku 10 września obchodzony jest „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom”.

Samobójstwa są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.

Każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu doświadczenie suicydalne (samobójcze) – stracił w ten sposób kogoś kogo znał, sam miał myśli samobójcze lub zetknął się z nimi u innych. Niewiele osób wie jednak jak rozpoznać i uratować samobójcę. Myśli samobójcze mogą dotyczyć każdego, bez względu na wiek.

W 2019 roku w Polsce 🇵🇱 w wyniku samobójstw życie straciło ➡️ 5️⃣2️⃣5️⃣5️⃣ osób, w tym 7️⃣5️⃣6️⃣kobiet i aż 4️⃣4️⃣9️⃣7️⃣ mężczyzn.

Aby skutecznie zapobiegać temu zjawisku, trzeba dowiedzieć się jak rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi w kryzysie.

ℹOsoba zagrożona samobójstwem może dawać nam sygnały ❗, których nie należy lekceważyć np.:
– mówić o popełnieniu samobójstwa;
– mieć problemy z jedzeniem i spaniem;
– drastycznie zmieniać swoje zachowanie;
– wycofywać się z kontaktów towarzyskich;
– tracić zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym hobby itd.;przygotowywać się do śmierci pisząc testament, list pożegnalny, porządkując swoje sprawy; rozdawać ważne dla niej rzeczy;
– podejmować ryzykowne działania;
– wykazywać zainteresowanie problemem śmierci i umierania;
– nie dbać o swój wygląd zewnętrzny;
– zwiększyć spożycie alkoholu, narkotyków lub leków.

Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub się okaleczać. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei.

ℹ  Jak pomóc?

Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy:

– nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;
– rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;
– miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;
– okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;
– nie oceniaj, nie dawaj rad;
– szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania ☎️800-70-22-22, lub ☎️1161-23, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo ➡️jest także możliwość ratunku .

9 wrzesień – Światowy Dzień FAS.

⛔️🥂🍷👶Nie dla alkoholu w ciąży! Dziś Światowy Dzień FAS

Spożywanie alkoholu w ciąży może wiązać się z wieloma problemami, w tym z wystąpieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) ➡️ Fetal Alcohol Syndrome . FAS to zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym.

FAS to zespół nieprawidłowości obejmujących zaburzenia psychiczne i fizyczne, stwierdzany u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol.

❗️Pamiętaj! Alkohol z łatwością przenika przez łożysko i wpływa na rozwój dziecka. Negatywny wpływ na dziecko może mieć już ➡️ jednorazowa, niewielka ilość wypitego alkoholu. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży – każda ilość niesie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonego jeszcze dziecka.

Powikłania psychiczne i fizyczne:
– opóźnienie umysłowe,
– niższy iloraz inteligencji,
– ograniczony zasób słów,
– problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego,
– trudności w nauce i utrzymaniu skupienia,
– brak umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
– nadpobudliwość, agresja, impulsywność,
– nieumiejętność wyciągania wniosków, przewidywania, konsekwencji zachowań,
– niedojrzałość emocjonalna,
– słabe zdolności adaptacyjne i komunikacyjne,a w późniejszym wieku – skłonności do nałogów, depresji czy stanów lękowych.

Nieprawidłowości fizyczne obejmują natomiast zmiany w budowie narządów wewnętrznych serca, wątroby, nerek, kłopoty ze słuchem i wzrokiem, problemy z kośćmi i mięśniami (zbyt duże lub zbyt niskie napięcie mięśniowe). U dzieci z FAS słabo rozwinięta jest żuchwa, słabo zaznaczona jest rynienka podnosowa. Dzieci te mają niskie czoło, wąską górną wargę, niewielkie, szeroko rozstawione oczy, z charakterystyczną fałdką w kącikach, niesymetryczne uszy.

ℹ️Nie wszystkie objawy FAS będą widoczne zaraz po urodzeniu – najczęściej ujawniaj się między drugim a dziesiątym rokiem życia.
Możesz w 100% zapobiec wystąpieniu FAS u swojego dziecka!

ℹ️Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Przyszła mama powinna być świadoma, że ma całkowity wpływ na wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego u swojego dziecka i może mu w 100% zapobiec, poprzez całkowitą absbtynencję alkoholową.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3422398037799482&id=137324276306891

Bezpłatne konsultacje procesów integracji sensorycznej

WRZESIEŃ miesiącem bezpłatnych konsultacji procesów integracji sensorycznej w MODYFIQ ❗️❗️❗️
Dla kogo?
• dziecko, które potyka się lub przewraca w wyniku zachwiania równowagi lub słabej koordynacji ruchowej,
• dziecko, które nie zauważa zmian temperatury, kiedy jest zimno lub ciepło, nie reaguje na ból, tj. ma obniżoną wrażliwość na bodźce,
• dziecko, które jest wrażliwe na bodźce, np. przeszkadzają mu pewne dźwięku lub codzienne czynności pielęgnacyjne, nie lubi zabaw podczas których brudzi się ręce, źle reaguje na kontakt z tkaninami np. wełną w składzie ubrań itp.
• dziecko, które nie przepada za zabawą i aktywnościami fizycznymi, w wyniku których szybko się męczy,
• dziecko, które boi się wysokości lub upadku, dlatego stroni od zabaw,
• dziecko, które stale się porusza — skacze, biega, chodzi, huśta, jest niespokojne i pobudzone
• dziecko, które ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak jedzenie czy ubieranie się,
• dziecko, które ma opóźniony rozwój mowy,
• dziecko, które ma chorobę lokomocyjną,
• dziecko które ma trudności z koncentracją i nauką
Drodzy rodzice❗️
Jeśli u Waszego dziecka występuje kilka problemów z wyżej wymienionych, skontaktujcie się z naszym centrum. Im wcześniej rozpoczniemy terapię integracji sensorycznej, tym szybciej dziecko będzie gotowe do nabywania nowych umiejętności oraz do prawidłowego funkcjonowania w swoim otoczeniu – w domu, w przedszkolu lub szkole, w grupie rówieśniczej.
Konsultacja nie jest momentem stawiania diagnozy !