9 wrzesień – Światowy Dzień FAS.

⛔️🥂🍷👶Nie dla alkoholu w ciąży! Dziś Światowy Dzień FAS

Spożywanie alkoholu w ciąży może wiązać się z wieloma problemami, w tym z wystąpieniem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) ➡️ Fetal Alcohol Syndrome . FAS to zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym.

FAS to zespół nieprawidłowości obejmujących zaburzenia psychiczne i fizyczne, stwierdzany u dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol.

❗️Pamiętaj! Alkohol z łatwością przenika przez łożysko i wpływa na rozwój dziecka. Negatywny wpływ na dziecko może mieć już ➡️ jednorazowa, niewielka ilość wypitego alkoholu. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży – każda ilość niesie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonego jeszcze dziecka.

Powikłania psychiczne i fizyczne:
– opóźnienie umysłowe,
– niższy iloraz inteligencji,
– ograniczony zasób słów,
– problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego,
– trudności w nauce i utrzymaniu skupienia,
– brak umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
– nadpobudliwość, agresja, impulsywność,
– nieumiejętność wyciągania wniosków, przewidywania, konsekwencji zachowań,
– niedojrzałość emocjonalna,
– słabe zdolności adaptacyjne i komunikacyjne,a w późniejszym wieku – skłonności do nałogów, depresji czy stanów lękowych.

Nieprawidłowości fizyczne obejmują natomiast zmiany w budowie narządów wewnętrznych serca, wątroby, nerek, kłopoty ze słuchem i wzrokiem, problemy z kośćmi i mięśniami (zbyt duże lub zbyt niskie napięcie mięśniowe). U dzieci z FAS słabo rozwinięta jest żuchwa, słabo zaznaczona jest rynienka podnosowa. Dzieci te mają niskie czoło, wąską górną wargę, niewielkie, szeroko rozstawione oczy, z charakterystyczną fałdką w kącikach, niesymetryczne uszy.

ℹ️Nie wszystkie objawy FAS będą widoczne zaraz po urodzeniu – najczęściej ujawniaj się między drugim a dziesiątym rokiem życia.
Możesz w 100% zapobiec wystąpieniu FAS u swojego dziecka!

ℹ️Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Przyszła mama powinna być świadoma, że ma całkowity wpływ na wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego u swojego dziecka i może mu w 100% zapobiec, poprzez całkowitą absbtynencję alkoholową.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3422398037799482&id=137324276306891