Informacja.

 

GOPS w Borkach informuje o podpisaniu umowy z NZOZ Europejskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z.o.o. w Białej Podlaskiej na → udzielanie świadczeń psychologicznych oraz psychoterapeutycznych środowiskowych w ramach I poziomu referencyjnego na rzecz dzieci poniżej 7 r. ż. dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.

Do korzystania z pomocy przez osoby w wieku poniżej 18 r. ż. konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego/rodzica.

W sytuacji potrzeb objęcia pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną prosimy o kontakt z właściwym terenowo pracownikiem socjalnym.

Partner:

http://www.ecr-rehabilitacja.com.pl/new/