Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych.

ℹℹℹ
Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się tutaj .