INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW OD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W IZOLATORIACH DOMOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW OD OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W IZOLATORIACH DOMOWYCH
Informujemy, że wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców przebywających w izolatoriach domowych traktowane są jako materiał zakaźny i powinny być odbierane jako odpad medyczny. W związku z tym osoba izolowana nie wystawia odpadów wytworzonych w czasie choroby zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego należy odpady te umieścić w osobnym worku. Segregacja odpadów wytworzonych przez osobę izolowaną nie jest konieczna.
Uwaga! Osoby objęte kwarantanną to osoby zdrowe, odosobnione w wyniku narażenia na zakażenie, w związku z tym odpady wytworzone przez te osoby powinny być segregowane i wystawiane do odbioru przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Borki zgodnie z obowiązującym harmonogramem.