Potrzebni WOLONTARIUSZE!

„Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas…”
Flora Edwards
W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki poszukujemy wolontariuszy, którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć personel Domu Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku w opiece nad pensjonariuszami.

 

Mieszkańcy tej placówki to osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne, które należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem.

Zakres zadań wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Kocku polega na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym, przede wszystkich takich jak karmienie. Wszyscy wolontariusze zostaną wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki itp.

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Borkach – telefon: (81) 8574277 lub 511 552 890