INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Uwaga❗ INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
📢📢📢Gmina Borki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach, informuje, iż  jest możliwość składania wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej składane w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ➡️Programu „Czyste Powietrze”.
ℹ Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach.
➡️Druki wniosków są dostępne w ośrodku oraz pod podanym adresem strony internetowej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i ograniczeniami w pracy urzędów, zwracamy się z prośba o korzystanie z podanego wyżej linku i składanie kompletnych i uzupełnionych wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ☎️81 8574277 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: gops@gminaborki.pl