INFORMACJA.

📢📢📢📢 INFORMUJEMY, że GOPS w Borkach wypłaca już w kasie Urzędu Gminy świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz świadczenia z pomocy społecznej. Wypłaty na konta bankowe są również realizowane.
PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI.