Wniosek o dożywianie dzieci w szkole.

GOPS w Borkach informuje, że od 04.01.2021 r. do 20.01.2021 r.  będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.