Termin składania wniosku na 500+

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 r.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał  do 31 maja 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022  będzie można składać:

– drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS.

– tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego?

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.);

ustawa  z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 924).