Ruszył projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w pow. radzyńskim”

Od stycznia br. do końca 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Pracy pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim”.

Uczestnikami projektu moga być osoby zarejestorowane w PUP w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Realizowane formy aktywizacji:

-pośrednictwo pracy/ pośrednictwo zawodowe

– staże

-szkolenia grupowe/ bony szkoleniowe

– bony na zasiedlenie

– przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy