Wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego.

ℹℹℹGOPS w Borkach informuje, że jutro dniu 25 marca w kasie UG zostaną wypłacone świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.