Autyzm jest wśród nas – 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Szanowni Państwo,

💙💙💙2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu żyją wokół nas. Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm zdarza się średnio raz na 100 urodzeń, co oznacza, że w Polsce żyje około 400 tysięcy takich osób.
Autyzm ma wiele twarzy. Każdy człowiek jest indywidualnością i nie ma dwóch takich samych ludzi, w szczególności nie istnieją identyczne osoby ze spektrum autyzmu. Jednak warto wiedzieć trochę na temat podobieństw między nimi, żeby w porę móc zauważać i wspomagać dzieci z problemami rozwojowymi, aby zapewnić im jak najlepsze  odnalezienie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.
Zgodnie ze współczesną wiedzą autyzm to inny od typowego sposób rozwoju człowieka, za który odpowiada odmienne funkcjonowanie mózgu i stąd autyzm jest zaliczany do zaburzeń neurorozwojowych.
Poniżej wybór popularyzatorskich filmów, które mogą przybliżyć Państwu ten temat:
 Link do strony Badabada:  http://badabada.pl/o-nas/informacje-ogolne, gdzie w zakładce Dla Rodziców/ Jak zbadać dziecko można wypełnić online kwestionariusz M-CHAT-R, który pozwala na ocenę, jakie jest ryzyko (niskie, średnie czy wysokie) wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Wciąż duża część rodziców czujących intuicyjnie, że rozwój ich dziecka nie przebiega harmonijnie, nie uzyskują w porę pomocy, gdyż osoby z ich otoczenia, w tym również lekarze pediatrzy i inni specjaliści często bagatelizują problem mówiąc, że dziecko ma jeszcze czas i z tego wyrośnie. Tymczasem z autyzmu się nie wyrasta, ale dzięki diagnozie i wczesnemu wspomaganiu można minimalizować jego negatywne skutki i wzmacniać pozytywne strony.