Opieka wytchnieniowa w Gminie Borki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że jest

realizatorem Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021

Okres realizacji programu: do 31 grudnia 2021 r.

Kwota dofinansowania: 61 812,00 zł

Realizowane moduły:

  • Opieka wytchnieniowa w formie opieki dziennej tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • Opieka wytchnieniowa w formie opieki całodobowej w ośrodku opieki całodobowej będącym w rejestrze Wojewody Lubelskiego

Usługi świadczone są bezpłatnie.

Limity:

120 godzin

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym w zakresie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z GOPS lub bezpośrednio  z właściwym terenowo pracownikiem socjalnym.