Informujemy, że w Urzędzie Gminy Borki znajduje się stanowisko do samospisu internetowego, pokój nr 14.
Pracownicy urzędu służą pomocą przy wypełnianiu formularzy.
Zapraszamy!