STOP PRZEMOCY

         Nadużywanie czy uzależnienie od alkoholu jednego z członków rodziny jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka pojawienia się przemocy w tej rodzinie, jednak 𝐍𝐈𝐄 tłumaczy i 𝐍𝐈𝐄 usprawiedliwia agresywnych zachowań partnera.
⭕ Mamy świadomość, jak ważna jest 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 w powyższym zakresie i jak niezwykle istotny podkreślenia jest fakt, że przemoc może wystąpić w każdej rodzinie – bez względu na jej status materialny i społeczny.
⭕ W związku z powyższym, w imieniu Niebieska Linia IPZ oraz Fundacja Batorego, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, jakie zostały przygotowane w ramach 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐣 „Przemoc – Uzależnienie – Współuzależnienie”.
⭕ Kampania dotyczy zarówno aspektów 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡, jak i 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐦𝐨𝐜𝐲 𝐰 𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐦 𝐚𝐥𝐤𝐨𝐡𝐨𝐥𝐨𝐰𝐲𝐦. Na jej okoliczność przygotowanych zostało sześć materiałów filmowych oraz dwa materiały tekstowe w formie broszury.
Wspomniane materiały dostępne są pod adresem 👇👇👇