Nabór wniosków o dożywianie dzieci w szkole.

GOPS w Borkach informuje, że od 02.08.2021 r. do 13.08.2021 r. będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.