Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z apelem o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Szczególnie apelujemy o utrzymywanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa 😷 w miejscach występowania dużych skupisk ludzi, dezynfekcję rąk oraz respektowanie zasad higieny.