Różowy Październik, miesiąc walki z rakiem piersi 🤝

Nowotwór piersi należy do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych na świecie. Co roku rozpoznaje się go u 1,7 mln kobiet, w tym ok. 18 tys. w Polsce.

Rak piersi to także najpopularniejsza przyczyna zgonów kobiet (15%) – coraz częściej przedwczesnych. Co roku z tej przyczyny umiera pół miliona kobiet na całym świecie. 80% wszystkich przypadków zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia (po menopauzie). Jednak w ostatnich latach istotnie zwiększa się liczba zachorowań także w grupie młodszej (20-49 lat).

Kto jest bardziej narażony na raka piersi?

Szczególnie czujne powinny być panie, które:

🌸 skończyły 50. r.ż.

🌸 palą papierosy,

🌸stosują doustną antykoncepcję przez wiele lat,

🌸mają nadwagę,

🌸codziennie piją alkohol lub piją rzadziej, ale w dużych ilościach.

Pamiętajmy, że rak piersi jest w 100% wyleczalny, jeśli zostanie wcześnie wykryty!

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października

Od 1988 na świecie i od 2004 roku w Polsce 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się idea tego dnia, nosi on nazwę Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych.

15 października w wielu miastach Polski odbywają się msze w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców. Dzień ten stał się dla wielu osieroconych rodziców dniem nie tylko wspólnoty w cierpieniu, ale i wspólnoty w nadziei, tej osobistej, ale i tej na zmianę postrzegania ich tragedii w społeczeństwie.

15 października- Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

W dniu 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, w którym temat osób borykających się z dysfunkcjami narządu wzroku jest szczególnie podkreślany. Dzień ten ma charakter również edukacyjny i informacyjny.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski zwany również Międzynarodowym Dniem Niewidomych  to szczególne święto obchodzone co roku 15 października,  które ma za zadanie przypomnieć nam o codziennych problemach osób z dysfunkcjami wzroku.

Osoby niewidome i niedowidzące są nierozerwalnym ogniwem naszego społeczeństwa i stanowią niepodważalny autorytet w zakresie pokonywania trudności codziennego życia. Dlatego dzień ten jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, problematyki tych osób oraz złożenia im najpiękniejszych życzeń, dużo zdrowia, spełnienia marzeń prywatnych oraz zawodowych a także uśmiechu na twarzy każdego dnia.

Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1576804

2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Ustanowiony w 2006 roku, zakłada szerzenie idei życia bez przemocy, w duchu tolerancji i pokoju.

ℹ Czym jest przemoc w rodzinie i kiedy możemy mówić o przestępstwie?

Zgodnie z ustawą należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

ℹJakie są rodzaje takiej przemocy?

Tą najbardziej zauważalną jest ➡️przemoc fizyczna. Popychanie, kopanie, duszenie, bicie – jednym słowem zadawanie bólu zagrażającego zdrowiu, a w skrajnych przypadkach, nawet życiu ofiary, są głównymi elementami tego rodzaju przemocy.

Już nie tak oczywista, bo nie zostawiająca śladów na ciele, jest ➡️przemoc psychiczna. W tym przypadku, skutki aktów agresji odkładają się w psychice osoby pokrzywdzonej. Tu można wymienić: poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych.

Temu wszystkiemu czasem towarzyszy➡️ przemoc seksualna. Są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania.

Ostatni rodzaj dotyczy ➡️przemocy ekonomicznej i rażącego zaniedbania wobec członków rodziny. Te dwa aspekty przemocy związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi. Przykłady dotyczą: niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy.

1 października – Międzynarodowy Dzień Seniora🧓👴👵🌷

Drodzy Seniorzy!

Z okazji Waszego święta

pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia i wielu lat życia,

wypełnionych radością, satysfakcją, szacunkiem i troską młodych pokoleń.

Niech Wasz kapitał intelektualny i życiowy będzie zawsze doceniany.

I aby nikt z Was nie czuł się samotny i opuszczony…

p.o. Kierownika GOPS w Borkach – Nina Czarnecka – Bajda

z pracownikami.