15 października- Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

W dniu 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, w którym temat osób borykających się z dysfunkcjami narządu wzroku jest szczególnie podkreślany. Dzień ten ma charakter również edukacyjny i informacyjny.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski zwany również Międzynarodowym Dniem Niewidomych  to szczególne święto obchodzone co roku 15 października,  które ma za zadanie przypomnieć nam o codziennych problemach osób z dysfunkcjami wzroku.

Osoby niewidome i niedowidzące są nierozerwalnym ogniwem naszego społeczeństwa i stanowią niepodważalny autorytet w zakresie pokonywania trudności codziennego życia. Dlatego dzień ten jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, problematyki tych osób oraz złożenia im najpiękniejszych życzeń, dużo zdrowia, spełnienia marzeń prywatnych oraz zawodowych a także uśmiechu na twarzy każdego dnia.

Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1576804