ℹℹℹ Przypominamy, iż od dzisiaj przyjmowane są wnioski o dożywianie dzieci w szkole.

Prosimy, aby zaświadczenie o wynagrodzeniu było z miesiąca grudnia 2021 r. i zawierało informację o wysokości potrąconej zaliczki na:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego.

4. Składki na ubezpieczenie chorobowe.

5. Koszty uzyskania przychodu.

Zaświadczenie nie zawierające powyższych informacji nie będzie przyjmowane.

ℹℹℹ Szanowni Państwo, informujemy, że piątek 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach oraz Urzędu Gminy.

ℹℹℹ Informujemy, iż punkt przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy jest już dla Państwa przygotowany, jednak czekamy na publikację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w dzienniku ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku. Jak tylko to nastąpi, niezwłocznie zamieścimy druk wniosku na naszej stronie.