31 marca 2022 r. wypłata dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że I rata dodatku osłonowego wypłacana będzie 31 marca 2022 r. (czwartek). Wypłata I raty będzie wypłacana w Kasie Urzędu Gminy Borki. Dla osób, które podały we wniosku numer konta bankowego , będzie realizowany w tym dniu przelew.