Informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata dodatku osłonowego za miesiąc luty – marzec, wypłacana będzie 26 kwietnia 2022 r. (wtorek). Wypłata dodatku osłonowego będzie wypłacana w Kasie Urzędu Gminy Borki od godz. 8.30.
Dla osób, które podały we wniosku numer konta bankowego , będzie realizowany w tym dniu przelew.