Dodatek węglowy

Szanowni mieszkańcy Gminy Borki!

W związku z podpisaniem w dniu 16.08.2022 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy, informujemy, iż od dnia 17.08.2022 r. przyjmowane są wnioski o dodatek węglowy.

Wnioski dostępne są w biurze GOPS Borki oraz pod podanym linkiem.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o podanie niezbędnych danych do wypełnienia wniosku( dane członków rodziny, nr. PESEL, nr. TELEFONU, nr. KONTA BANKOWEGO), oraz dołączenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła ( do pobrania w USC)

Informujemy także, że wnioski będą przyjmowane  wg.  następującego harmonogramu:

Poniedziałek  – 8.00 – 12.00

Wtorek  – 8.00 – 12.00

Środa  – 8.00 – 12.00

Czwartek  – 8.00 – 12.00

Piątek  – 8.00 – 12.00