Stypendium szkolne

GOPS informuje, że w dniach od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borki.