Dożywianie dla dzieci w szkole

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 do 16 stycznia 2023 roku, będą przyjmowane wnioski na dożywianie w szkole na drugi semestr szkolny.

Prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów i złożenie ich razem z wnioskiem.

Dochód liczony będzie za miesiąc grudzień 2022 r.

Wypłata dodatku węglowego

Uwaga Informacja!

Wypłata dodatku węglowego odbędzie się 29.12.2022 r (czwartek). Osoby, które wskazały numer konta bankowego otrzymają w tym dniu przelew. Natomiast osoby, które nie posiadają numeru konta bankowego są proszone o odebranie dodatku w kasie urzędu gminy od godziny 8.30.

Przypominamy również, że w czwartki Urząd Gminy otwarty jest do godziny 17.00

21.11.2022 r. – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Pracownik socjalny to nie tylko zawód. To misja.

 To nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg.

Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a czasem niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki Naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję. Wiemy, że jesteśmy potrzebni”

Zawód pracownika socjalnych nie należy do łatwych. Nasi klienci mają różne oczekiwania i potrzeby. Nie zawsze jest przyjemnie. Mimo to praca daje Nam wiele radości i satysfakcji. 

Praca wymaga od Nas wiedzy z wielu dziedzin,  a także znajomości przepisów prawa oraz współpracy z wieloma instytucjami.

 W pracy uczymy się także siebie i rozwijamy swoją osobowość. 

Głównym problemem są oczekiwania ludzi i często niemożność zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb.

 Odczuwamy satysfakcję, gdy osoba lub rodzina poradziła sobie z własnymi problemami.

Zespół Interdyscyplinarny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.


Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dodatek elektryczny

Dodatek eklektyczny

Dodatek elektryczny to kolejne  – świadczenie mające pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu rosnących kosztów ogrzewania. Kto będzie mógł skorzystać z dodatku? Jaka jest jego wysokość? Kiedy będzie można złożyć wniosek? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto będzie mógł skorzystać z dodatku elektrycznego?

Świadczenie będzie przeznaczone dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem ciepła jest ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

⚠ Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został już przyznany dodatek do innego paliwa, to nie otrzyma dofinansowania do ogrzewania energią elektryczną. ⚠

Czy dodatek elektryczny jest uzależniony od kryterium dochodowego?

Nie. Wypłata dodatku elektrycznego nie jest zależna od kryterium dochodowego.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość świadczenia będzie zależała od zużycia energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać:

  • 1000 zł – przy zużyciu poniżej 5 MWh,
  • 1500 zł – przy zużyciu powyżej 5 MWh.

Podstawą do otrzymania pomocy finansowej w ramach dodatku elektrycznego będzie złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny nie jest możliwe bez wcześniejszego złożenia deklaracji źródeł ciepła (CEEB) .

Kiedy złożyć wniosek?

Według projektu ustawy, wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Kiedy dodatek elektryczny będzie wypłacany?

Pieniądze w ramach świadczenia trafią na konta wnioskujących najpóźniej do 31 marca 2023 roku.